Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja
v
v

Změny v rozvrhu Monday 25. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Logerová Hana .. .. RYB .. MAL -
Nováková-Kurhanava Anastasiya - Koub HAU - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Malinek Martin
4 supl. (LOG Jiný) Zsv 6.B PřV za odpadlou
Rybínová Veronika
2 supl. (LOG Jiný) Aj 3.A 3a za odpadlou
Hausdorová Magda
3 spojeno (KUR Dov) Ajk 7.A (A1) IVT1
Koubová Magdaléna
2 spojeno (KUR Dov) Aj 4.A (A1) 4a
Mrštík Josef
3 přesun << Geo 6.A Geo z 8. hod
8 přesun >> Geo 6.A na 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
3.A
2 Aj 3a supluje RYB (LOG)
4.A
2 Aj A1 4a spojí Koub (KUR)
6.A
3 Geo Geo přesun << MRŠ z 8. hod
3 Che odpadá (LOG)
8 Geo přesun >> na 25.9. 3. hod
6.B
4 Zsv PřV supluje MAL (LOG)
7.A
0 Chs Chs odpadá (LOG)
1 Chs Chs odpadá (LOG)
3 Ajk A1 IVT1 spojí HAU (KUR)
8.A
0 Chs Chs odpadá (LOG)
1 Chs Chs odpadá (LOG)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou