Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 1. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou