Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja
Class
Teacher
Classroom
Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja 5.A
0
7:55 - 8:40
1
8:45 - 9:30
2
9:40 - 10:25
3
10:50 - 11:35
4
11:45 - 12:30
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
8
15:10 - 15:55
9
16:00 - 16:45
10
16:50 - 17:35
11
17:40 - 18:25
Mon
Dív
TV1
Tv
ŠUB
Chl
TV2
Tv
JAV
MaF
Fy
KR
PřV
Che
NOV
HU1
His
MAL
HU2
ZSV
Zsv
ŽIŠ
HU2
IVT1
Ivt
HAJ
HU1
ZSV
Zsv
ŽIŠ
Geo
Geo
MRŠ
HU1
4a
Čjl
ŽIŠ
HU2
Lit
Čjl
VOS
Tue
Nj
Lit
Nj
KOT
Šj
Jaz2
Šj
HEJ
Nj
IVT2
Nj
KOT
Šj
Jaz2
Šj
HEJ
HU1
Lit
Čjl
VOS
HU2
His
MAL
Aj1
2a
Ajk
YOU
Aj2
Jaz2
Ajk
Koub
M2
PřV
Bi
GOL
M1
MaF
Ma
HO
M1
PřV
Bi
GOL
M2
MaF
Ma
KRA
EV1
Art
Ev
VOC
EV1
Art
Ev
VOC
Wed
Aj1
PřV
Ajk
ROL
Aj2
Jaz1
Ajk
Koub
HU1
Lit
Čjl
VOS
HU2
IVT1
Čjl
ŽIŠ
HU1
Lit
Čjl
ŽIŠ
HU2
His
Čjl
VOS
Dív
TV2
Tv
ŠUB
Chl
TV1
Tv
JAV
M1
Geo
Ma
HO
M2
MaF
Ma
KRA
HU2
His
MAL
HU1
PřV
Zsv
ŽIŠ
EV2
Art
Ev
VOC
EV2
Art
Ev
VOC
Thu
Aj1
Jaz1
Ajk
ROL
Aj2
Jaz2
Ajk
Koub
M1
Lit
Bi
GOL
M2
MaF
Ma
KRA
MaF
Fy
KR
M2
Lit
Bi
GOL
M1
IVT1
Ma
HO
HU2
Lit
Čjl
ŽIŠ
HU1
His
MAL
Nj
IVT2
Nj
KOT
Šj
Jaz2
Šj
HEJ
Fri
M1
MaF
Ma
HO
M2
Geo
Ma
KRA
Geo
Geo
MRŠ
Aj1
Jaz1
Ajk
ROL
Aj2
IVT2
Ajk
YOU
PřV
Che
NOV
HU1
IVT1
Ivt
HAJ
HU2
Jaz1
Zsv
ŽIŠ
Powered by