Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja
Class
Teacher
Classroom
Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 211/110, Praha 7 - Troja Šindelářová-Smetková Jana
0
7:55 - 8:40
1
8:45 - 9:30
2
9:40 - 10:25
3
10:50 - 11:35
4
11:45 - 12:30
5
12:40 - 13:25
6
13:30 - 14:15
7
14:20 - 15:05
8
15:10 - 15:55
9
16:00 - 16:45
10
16:50 - 17:35
11
17:40 - 18:25
Mon
7.A Geos
8.A Geos
Geo
Geos
7.A Geos
8.A Geos
Geo
Geos
3.A celá
3a
2.A celá
2a
7.A HU2
PřV
Geo
Pohotovost TG Poh1
Tue
1.A celá
1a
Geo
2.A celá
2a
4.A celá
4a
7.A HU2
Geo
Geo
7.A HU1
Geo
Geo
HO
Pohotovost TG Poh1
Wed
2.A celá
2a
Geo
6.A celá
Lit
JÍD
Thu
3.A celá
3a
Geo
6.A celá
PřV
4.A celá
4a
Geo
7.A HU1
Geo
Geo
4.A celá
4a
HO
Pohotovost TG Poh1
Fri
1.A celá
1a
Geo
2.A celá
2a
Geo
3.A celá
3a
3.A celá
3a
Geo
4.A celá
4a
Geo
HO
Powered by